لیست قیمت های تاک وب


هدف این شرکت چیست

هدف شرکت تاک وب


شرکت تاک وب واقع در شهرستان تاکستان که موسسان آن چند جوان فعال در عرصه ی استارتاپ هستند می باشد. برخی از فعالیت های شرکت عبارتند از:


  • طراحی سایت های فروشگاهی و شرکتی و...
  • مشاوره در زمینه ی شروع انواع کسب و کار های اینترنتی
  • افزایش فروش اینترنتی از طریق اینستاگرام
  • تبلیغات گسترده در زمینه ی فروش های اینترنتی